Przejdź do treści

Prawo lokalne

Lp Tytuł dokumentu Data dodania Typ
1 Uchwała Nr II-18-24 z dnia 27.05.2024 zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia budżetu na 2024 rok. (DOC, 79.50Kb)
II sesja Rady Gminy Osiek
2024-05-24 projekt uchwały
2 Uchwała Nr II-17-24 z dnia 27.05.2024r. w spr. określenia stawek opłat za odbieranie odpadów oraz opróżnianie zbiorników (DOCX, 15.37Kb)
II sesja Rady Gminy Osiek
2024-05-24 projekt uchwały
3 Uchwała Nr II-16-24 z dnia 27.05.2024r. zmieniająca uchwałę w spr. stawek podatku od środków transportowych (DOC, 64.00Kb)
II sesja Rady Gminy Osiek
2024-05-24 projekt uchwały
4 Program Rewitalizacji Raport (PDF, 1.15Mb)
II sesja Rady Gminy Osiek
2024-05-24 sprawozdanie
5 Uchwała Nr II-15-24 z dnia 27.05.2024r. Zmiana wynagrodzenia członków Komisji alkoholowej (ODT, 6.13Kb)
II sesja Rady Gminy Osiek
2024-05-21 projekt uchwały
6 Uchwała Nr II-14-24 z dnia 27.05.2024r. w spr. opłaty targowej (ODT, 6.35Kb)
II sesja Rady Gminy Osiek
2024-05-21 projekt uchwały
7 Uchwała Nr II-13-24 z dnia 27.05.2024r. w spr. wyznaczenia przedstawicieli Gminy Osiek do SGZD w kadencji 2024-2029 (ODT, 5.94Kb)
II sesja Rady Gminy Osiek
2024-05-21 projekt uchwały
8 Ocena zasobów 2023 roku. (PDF, 2.03Mb)
II sesja Rady Gminy Osiek
2024-05-21 projekt uchwały
9 Uchwała Nr II-12-24 z dnia 27.05.2024r. w spr. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osiek za 2023r. (DOC, 32.00Kb)
II sesja Rady Gminy Osiek
2024-05-21 projekt uchwały
10 Uchwała Nr II-11-24 z dnia 27.05.2024r. w spr. zatwierdz. spraw. finan. za 2023r. (DOC, 29.00Kb)
II sesja Rady Gminy Osiek
2024-05-21 projekt uchwały
11 Uchwała Nr II-10-24 z dnia 27.05.2024r. w spr. udzielenia Wójtowi Gminy Osiek wotum zaufania (ODT, 6.34Kb)
II sesja Rady Gminy Osiek
2024-05-21 projekt uchwały
12 Raport o Stanie Gminy Osiek za 2023 r (DOC, 276.50Kb)
II sesja Rady Gminy Osiek
2024-05-21 informacja
13 Uchwała Nr I-8-24 z 07.05.2024r. w spr. przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Osiek. (DOC, 45.50Kb)
I sesja Rady Gminy Osiek
2024-04-25 projekt uchwały
14 Uchwała Nr I-7-24 z 07.05.2024r. w spr. ustalenia wynagrodzenie Wójta Gminy Osiek. (ODT, 7.59Kb)
I sesja Rady Gminy Osiek
2024-04-25 projekt uchwały
15 Uchwała Nr I-6-24 z 07.05.2024r. w spr. diet dla radnych Rady Gminy Osiek. (DOC, 32.50Kb)
I sesja Rady Gminy Osiek
2024-04-25 projekt uchwały
16 Uchwała Nr I-5-24 z 07.05.2024r. w spr. powołania Komisji Stałych (DOC, 29.50Kb)
I sesja Rady Gminy Osiek
2024-04-25 projekt uchwały
17 Uchwała Nr I-4-24 z 07.05.2024r. w spr. powołania Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (DOCX, 17.62Kb)
I sesja Rady Gminy Osiek
2024-04-25 projekt uchwały
18 Uchwała Nr I-3-24 z 07.05.2024r.w spr. powołania Komisja Rewizyjna (DOCX, 17.65Kb)
I sesja Rady Gminy Osiek
2024-04-25 projekt uchwały
19 Uchwała Nr I-2-24 z 07.05.2024r. w spr. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady (DOCX, 17.56Kb)
I sesja Rady Gminy Osiek
2024-04-25 projekt uchwały
20 Uchwała Nr I-1-24 z 07.05.2024r. w spr. Wybór Przewodniczącego Rady (DOCX, 17.72Kb)
I sesja Rady Gminy Osiek
2024-04-25 projekt uchwały